“Een therapeut moet weefsels kunnen lezen zoals een kanoër een rivier leest”

FUNDAMENT FYSIOTHERAPIE
Welkom op de website van Fundament Fysiotherapie. Dé site die lezingen aanbiedt met de meest actuele kennis van pezen/ligamenten, kraakbeen en lumbale disci intervertebrales voor fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, bekkenfysiotherapeuten en manueeltherapeuten.
De lezingen zijn interactief en worden gegeven op uw eigen praktijk voor een groep van maximaal 12 deelnemers en u bepaalt zelf de datum. 

Doel lezingen
Het doel van de lezingen is fundamentele weefsel-kennis aanreiken die u kapstokken geeft waaraan uw fysiotherapeutisch handelen en adviezen zijn op te hangen en u meer inzicht geeft in het gedrag van pathologisch peesweefsel, kraakbeen en disci intervertebrales. 

Inhoud lezingen
Om op bepaalde vraagstukken die leven in de fysiotherapie in te kunnen gaan is er eerst kennis nodig van de bouw, het mechanisch functioneren, de fysiologie, wat speelt er bij beschadiging en veroudering én wat zijn de reparatie- en adaptatie-mogelijkheden van pezen/banden, kraakbeen en lumbale disci intervertebrales.
Zo lijkt het misschien niet logisch maar artrose, tendinose, tendinitis en discusdegeneratie zijn zeer vergelijkbare pathologische beelden. Bij al deze beelden is er namelijk sprake van beschadigde collagene fibrillen welke nauwelijks gerepareerd worden of slechts vervangen door fibrillen van mindere kwaliteit. Ook de productie van allerlei stoffen (zoals pro-inflammatoire mediatoren, enzymen en groeihormonen) door de aanwezige cellen in pees, band, kraakbeen of discus komt overeen. Het netto effect van deze stoffen is katabool, dus leidt tot verdere afbraak of ombouw van pees, kraakbeen of discus. Het meest optimale resultaat van fysiotherapeutische interventies is het bereiken van een anabole toestand. Dit betekent niet dat de collagene fibrillen herstellen, ondertussen is namelijk overduidelijk aangetoond dat je het je hele leven min of meer zal moeten doen met de collagene fibrillen die in je jeugd zijn aangelegd, maar wel dat verdere afbraak stagneert, er vermindering van pro-inflammatoire mediatoren is, er enigszins herstel van de amorfe matrix optreedt en de pijnklachten van de patiënt afnemen en zijn functioneren verbetert. Hoe nu positief inspelen op deze patho-fysiologische processen of wel de switch van katabool naar anabool te realiseren? Hierover gaan de lezingen van Fundament Fysiotherapie. Vervolgens zullen we met elkaar in gesprek gaan over het optimaliseren en evalueren van fysiotherapeutische behandelingen.

Paul van der Meer
De lezingen worden verzorgd door Paul van der Meer. Ik ben sinds 35 jaar werkzaam als fysiotherapeut/manueel therapeut en heb een kwart eeuw ervaring in het geven van scholing aan collega’s en het ontwikkelen van theoretische onderbouwing van de fysiotherapie.

Literatuur
Na uitvoerige bestudering van literatuur heb ik de conclusie getrokken dat herstel van collagene fibrillen en vezels in pezen, lumbale disci en kraakbeen nauwelijks optreedt en indien wel dit van mindere kwaliteit is. De overheersende overtuiging in de fysiotherapie dat als er minder (pijn-)klachten spelen dit ook betekent dat het pathologische weefsel weer hersteld of herstellende is, is dus niet houdbaar.
Een passend voorbeeld hiervan is dat bij positief effect van shockwave dit niet komt door herstel van peesweefsel maar zeer waarschijnlijk door vermindering van de sensitisatie van pijnsensoren in en rondom de pees. Net zoals afname van pijn en verbeteren van functioneren bij een artrotisch gewricht vaak te herleiden is tot afname van de opgelaaide synovitis en niks te maken heeft met het herstel van collagene fibrillen in het kraakbeen. Verdere toelichting hierop kunt u lezen in Waarom Fundament Fysiotherapie.

In de loop der jaren is voor mij steeds duidelijker geworden dat de kunst van het vak zit in het ‘begrijpen’ van de gedragingen van de verschillende weefsels van het bewegingsapparaat en hoe hier op in te spelen. ‘Weefselkennis’ is m.i. een essentiële voorwaarde om therapie en advies op maat te kunnen geven. 

Interesse?
Heeft u ook zin om samen met collega’s het fundament van uw werkzaamheden te bespreken en te verstevigen aangaande collageen bindweefsel, kraakbeen of disci intervertebrales dan kunt u zich aanmelden voor interactieve lezingen over deze onderwerpen.