LUMBALE DISCI INTERVERTEBRALES

De volgende onderwerpen zullen besproken worden bij de lezing Lumbale disci Intervertebrales:

 • Hoe is een discus opgebouwd
 • Morfologische veranderingen LWK in de tijd
 • Prevalentie van morfologische veranderingen
 • Twee types van lumbale hernia’s
 • Lumbar Disc Nomenclature 2.0
 • Eind-plaat beschadigingen en modic changes
 • Mogelijk verklaring voor het op MRI’s niet zien van morfologische veranderingen bij een spitaanval
 • Wat test je met een Straight leg raising?
 • Hoe zit een zenuwwortel lumbaal verankerd
 • Het zware leven van de discus intervertebralis
 • Resorptie van een HNP; lang leven de macrofagen van het immuunsysteem
 • Missers op de MRI en verrassingen
 • Genetische factoren bij rugklachten?
 • Artrose en discus degeneratie; twee compleet verschillende aandoeningen?

Ordinary backache, niks aan de hand?
Binnen de fysiotherapie heerst sterk de gedachte dat bij een spitaanval er eigenlijk niet veel aan de hand is. Geen serieuze pathologie of weefselschade en de pijn en het moeizame bewegen gaan binnen een paar weken wel weer over. Blijf vooral in beweging. Het doet wel pijn maar er is eigenlijk niks aan de hand. In de meeste gevallen, meer dan 90%, klopt het ook dat binnen een aantal weken alle activiteiten weer mogelijk zijn. Een pragmatische benadering, zoals in bijvoorbeeld in de KNGF-richtlijn Lage rugpijn aangeraden, is ook vaak afdoende. Maar het idee dat er bij zulke heftige klachten geen sprake zou zijn van enige weefselbeschadiging is op z’n minst gezegd twijfelachtig. 

De vertebrale eindplaat als bron van pijn?
Op de MRI niks bijzonders te zien wil niet zeggen dat er ook niks is. Er zou bij een spitaanval wel eens beschadiging van de vertebrale eindplaat kunnen spelen. Deze is goed geïnnerveerd, hetgeen de pijnklachten verklaart, en lichte beschadiging ervan is slecht zichtbaar op een standaard MRI wat past bij het idee dat er eigenlijk niks aan de hand zou zijn. Kortom, mogelijk is er wel degelijk iets lichamelijks aan de hand bij een spitaanval. Interessant daarnaast is het oplopende bewijs in de literatuur dat er altijd primair beschadiging optreedt in de vertebrale eindplaat voordat er degeneratieve veranderingen in de discus ontstaan.

Twee types hernia
Een mooi voorbeeld van de jaren die het duurt voordat kennis vanuit de wetenschappelijke literatuur als bekend binnen de fysiotherapie beschouwd kan worden is het onderscheid in twee types hernia zoals in de plaatjes hieronder te zien.

Elke fysiotherapeut kent de annulus gedreven hernia, maar dat er ook eindplaat gedreven hernia’s bestaan, is voor de meesten nieuw.

Modic changes
Ook het bestaan van Modic changes, laesies van de vertebrale eindplaat en beenmerg van het corpus vertebrae, zijn min of meer onbekend binnen de fysiotherapie. Dit terwijl de laatste jaren er veel onderzoek gedaan is naar Modic changes en er onder andere is aangetoond dat er een sterke associatie is tussen periodes van zeer forse lage rug pijn met een sterk beperkt activiteitenniveau en Modic changes. Uitermate zinvol voor de fysiotherapie om op de hoogte te zijn van het bestaan van deze groep ‘lage rugpijn patiënten’. De onbekendheid ervan binnen de fysiotherapie is exemplarisch voor de benodigde tijd dat nieuwe wetenschappelijke kennis nodig heeft om gemeengoed te worden in de fysiotherapie. Zo komt het beeld Modic changes in de huidige KNGF-richtlijn Lage rugpijn nog eens niet ter sprake.

Interesse in de lezing Lumbale disci intervertebrales?
In deze lezing komen bovenstaande onderwerpen allemaal aan bod. Naast allerlei kennis over de lumbale disci die je opdoet, zal je ook meer op de hoogte zijn van de variatie van patiënten met lage rugklachten. Je zult rug-patiënten beter begrijpen en hun klachten beter kunnen plaatsten en niet meer in de valkuil lopen dat er eigenlijk niks speelt en het probleem zich dan maar ‘tussen de oren’ moeten bevinden. Lijkt je dit wat? Dan kan je je hier aanmelden voor de lezing: Lumbale disci intervertebrales