LUMBALE DISCI INTERVERTEBRALES

De volgende onderwerpen zullen besproken worden bij de lezing Lumbale disci Intervertebrales:

  • Hoe is een discus opgebouwd
  • Prevalentie van lumbale discus degeneratie
  • Twee types van lumbale hernia’s
  • Lumbar Disc Nomenclature 2.0
  • Eind-plaat beschadigingen 
  • Mogelijk verklaring voor het op MRI’s niet zien van morfologische veranderingen bij een spitaanval
  • Wat zijn Modic changes en komen die vaak voor?
  • Wat test je met een Straight leg raising?
  • Hoe zit een zenuwwortel lumbaal verankerd
  • Het zware leven van de discus intervertebralis

Ordinary backache, niks aan de hand?
Binnen de fysiotherapie heerst sterk de gedachte dat bij een spitaanval er eigenlijk niet veel aan de hand is. Geen serieuze pathologie of weefselschade te duiden en de pijn en het moeizame bewegen gaan binnen een paar weken wel weer over. Blijf vooral in beweging. Het doet wel pijn maar er is eigenlijk niet veel aan de hand. In de meeste gevallen, meer dan 90%, klopt het ook dat binnen een aantal weken alle activiteiten weer mogelijk zijn. Een pragmatische benadering, zoals in bijvoorbeeld in de KNGF-richtlijn Lage rugpijn aangeraden, is ook vaak afdoende. Maar het idee dat er bij zulke heftige klachten geen sprake zou zijn van weefselbeschadiging is in veel gevallen op z’n minst gezegd twijfelachtig. Het valt ook moeilijk te rijmen met de relatie tussen toename van morfologische veranderingen van de lumbale wervelkolom en de toename van de tijdsduur van pijnepisodes en de oplopende frequentie ervan. Kortom, enige nuancering is aan te brengen.
Zo ook bij de eerste spitaanval die iemand meemaakt. Op de MRI niks bijzonders te zien. Niks zien wil echter niet zeggen dat er ook niks is. Er zou namelijk wel eens beschadiging van de vertebrale eindplaat kunnen spelen. Deze is goed geïnnerveerd, hetgeen de pijnklachten verklaart, en lichte beschadiging ervan is slecht zichtbaar op een standaard MRI wat past bij het idee dat er eigenlijk niks aan de hand zou zijn. Kortom, er is wel degelijk iets lichamelijks aan de hand bij een spitaanval.
Interessant daarnaast is het oplopende bewijs in de literatuur dat er altijd primair beschadiging optreedt in de vertebrale eindplaat voordat er degeneratieve veranderingen in de discus ontstaan. 

Twee types hernia
Een mooi voorbeeld van de jaren die het duurt voordat kennis vanuit de wetenschappelijke literatuur als bekend binnen de fysiotherapie beschouwd kan worden is het onderscheid in twee types hernia zoals in het plaatje hieronder is te zien.

Elke fysiotherapeut kent de annulus gedreven hernia, maar dat er ook eindplaat gedreven hernia’s bestaan, is voor de meesten nieuw.

Modic changes
Ook het bestaan van Modic changes, laesies van de vertebrale eindplaat en beenmerg van het corpus vertebrae, zijn min of meer onbekend binnen de fysiotherapie. Dit terwijl de laatste jaren er veel onderzoek gedaan is naar Modic changes en er onder andere is aangetoond dat er een sterke associatie is tussen periodes van zeer forse lage rug pijn met een sterk beperkt activiteitenniveau en Modic changes. Uitermate zinvol voor de fysiotherapie om op de hoogte te zijn van het bestaan van deze groep ‘lage rugpijn patiënten’. De onbekendheid ervan binnen de fysiotherapie is exemplarisch voor de benodigde tijd dat nieuwe wetenschappelijke kennis nodig heeft om gemeengoed te worden in de fysiotherapie. Zo komt het beeld Modic changes in de huidige KNGF-richtlijn Lage rugpijn ook nog niet ter sprake.

Interesse in de lezing Lumbale disci intervertebrales?
In deze lezing komen de hierboven toegelichte onderwerpen allicht ter sprake. Naast allerlei kennis over de lumbale disci die u opdoet, zult u ook meer op de hoogte zijn van de variatie van patiënten met lage rugklachten. Lijkt u dat wat? Dan kunt u zich hier aanmelden