“Een therapeut moet weefsels kunnen lezen zoals een kanoër een rivier leest”

FUNDAMENT FYSIOTHERAPIE

Welkom

Op deze site een overzicht van lezingen over de meest actuele kennis van pezen/ligamenten, gewrichtskraakbeen en lumbale disci intervertebrales.
De lezingen zijn bedoeld voor fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, bekkenfysiotherapeuten en manueeltherapeuten.
De lezingen worden aangeboden door Paul van der Meer.

Doel lezingen
In de afgelopen jaren is er door wetenschappers veel onderzoek gedaan naar de weefsels en structuren waar wij dagelijks in ons werk mee te maken hebben. Niets logischer lijkt het dat die kennis door ons wordt ‘gebruikt’.
Met de lezingen wordt er nieuwe kennis aangereikt van gezond en pathologisch pees-, band-, kraakbeen- en discusweefsel en inzicht gegeven over achterliggende vragen die spelen bij deze weefsels/structuren. Tevens zullen we een vertaalslag maken van de theorie naar de praktijk, zodat we in ons dagelijks werk een actueel fundament hebben.

Korte schets lezingen
Om te kunnen begrijpen hoe en wat fysiotherapie kan bijdragen als er sprake is van pathologie van pezen/banden, kraakbeen en lumbale disci intervertebrales is het essentieel om kennis te hebben van de bouw, het mechanisch functioneren, de fysiologie, wat er speelt bij beschadiging en veroudering én wat de reparatie- en adaptatie-mogelijkheden van deze weefsels zijn.
Artrose, tendinose, tendinitis en discusdegeneratie zijn zeer vergelijkbare pathologische beelden. Deze kenmerken zich door beschadigde collagene fibrillen welke nauwelijks gerepareerd worden, hooguit vervangen door fibrillen van mindere kwaliteit. Daarbij is de productie van allerlei stoffen (cytokinen) door de cellen in een pees, een band, het kraakbeen en een discus zeer vergelijkbaar. Min of meer dezelfde interleukinen, proinflammatoire mediatoren, enzymen en groeihormonen. Het netto effect van deze stoffen kan zo zijn dat er een katabole (afbrekende) toestand heerst en er ook sprake is van toegenomen pijn. Zoals bijvoorbeeld het geval is bij een flare van artrose. De optredende pijn is meestal het gevolg van toegenomen sensitisatie van lokale pijnreceptoren door de genoemde cytokinen.
Het meest optimale resultaat van fysiotherapeutische interventies zou wel eens neer kunnen komen op het ombuigen van de katabole naar een anabole situatie óf naar een toestand van homeostase. Als er iets duidelijk is geworden de afgelopen jaren dan is het wel dat beschadigde/pathologische pezen en disci en beschadigd/pathologisch kraakbeen niet het vermogen hebben om te herstellen met kwalitatief vergelijkbaar weefsel en ook dat als er problematiek speelt in genoemde weefsels er altijd cellen van het immuunsysteem bij betrokken zijn. Om de pathologische beelden ‘te begrijpen’ is kennis van de betrokkenheid van het immuunsysteem essentieel.
Voor meer achtergrondinformatie zie Waarom Fundament fysiotherapie? of de informatie per lezing onder het kopje ‘lezingen’.

Docent Paul van der Meer
Sinds 35 jaar ben ik werkzaam als fysiotherapeut/manueel therapeut en heb een kwart eeuw ervaring in het geven van scholing aan collega’s en in het ontwikkelen van theoretische onderbouwing van de fysiotherapie.
In de loop der jaren is het voor mij steeds duidelijker geworden dat de kunst van het vak zit in het ‘begrijpen’ van de gedragingen van de verschillende weefsels van het bewegingsapparaat en hoe hier op in te spelen. ‘Weefselkennis’ is m.i. een essentiële voorwaarde om therapie en advies op maat te kunnen geven. 

Interesse?
De lezingen worden bij voorkeur gegeven op je eigen praktijk. Je stelt zelf de groep van deelnemers samen, dit kunnen alleen collega’s van jouw praktijk zijn, maar ook een combinatie van collega’s van meerdere praktijken. Onderling spreek je een datum voor het volgen van een lezing af en zo ook het tijdstip van aanvang. Op het aanmeldformulier kan je voorgaande aangeven.