LUMBALE DISCI INTERVERTEBRALES

De volgende onderwerpen zullen besproken worden bij de lezing Lumbale disci Intervertebrales:

 • Hoe is een discus opgebouwd en trage turnover van anulus fibrosis
 • Morfologische veranderingen LWK in de tijd
 • Prevalentie van morfologische veranderingen
 • Twee types van lumbale hernia’s
 • Lumbar Disc Nomenclature 2.0
 • Eind-plaat beschadigingen en modic changes
 • Mogelijk verklaring voor het op MRI’s niet zien van morfologische veranderingen bij een spitaanval
 • Wat test je met een Straight leg raising?
 • Hoe zit een zenuwwortel lumbaal verankerd
 • Het zware leven van de discus intervertebralis
 • Resorptie van een HNP; lang leven de macrofagen van het immuunsysteem
 • Missers op de MRI en verrassingen
 • Genetische factoren bij rugklachten?
 • Artrose en discus degeneratie; twee compleet verschillende aandoeningen?

Doel van de lezing
Het doel van de lezing is dat de deelnemer na het volgen ervan beter in staat is om klachten van de lumbale wervelkolom te interpreteren en behandelen. Het accent van de aangeboden stof ligt op de morfologie van de lumbale disci en de pathogenese en prevalentie van veel voorkomende degeneratieve veranderingen van de lumbale wervelkolom. Daarnaast is er aandacht voor de wijze waarop de lumbale wervelkolom krachten opvangt en hoe dit veranderd is als er sprake is van discopathie. 

Oridinary backache, niks aan de hand?
Binnen de fysiotherapie heerst sterk de gedachte dat bij een spitaanval er eigenlijk niet veel aan de hand is. Geen serieuze pathologie of weefselschade en de pijn en het moeizame bewegen gaan binnen een paar weken wel weer over. Blijf vooral in beweging. Het doet wel pijn maar er is eigenlijk niks aan de hand. In de meeste gevallen, meer dan 90%, klopt het ook dat binnen een aantal weken alle activiteiten weer mogelijk zijn. Een pragmatische benadering, zoals in bijvoorbeeld in de KNGF-richtlijn Lage rugpijn aangeraden, is ook vaak afdoende. Maar het idee dat er bij zulke heftige klachten geen sprake zou zijn van enige weefselbeschadiging is op z’n minst gezegd twijfelachtig.

De vertebrale eindplaat als bron van pijn?
Op de MRI niks bijzonders te zien, wil niet zeggen dat er ook niks is. Het lijkt aannemelijk dat bij een spitaanval er beschadiging optreedt van een of meerdere kraakbenige vertebrale eindplaten. Deze eindplaten zijn goed geïnnerveerd, hetgeen de pijnklachten verklaart, en lichte beschadiging ervan is niet goed zichtbaar op een standaard MRI, dat weer past bij het idee dat er eigenlijk niks aan de hand zou zijn.
Interessant hierbij is het oplopende bewijs in de literatuur dat er vaak primair beschadiging optreedt in een vertebrale eindplaat voordat er degeneratieve veranderingen in de discus ontstaan.

Twee types hernia
Een mooi voorbeeld van de jaren die het duurt voordat kennis vanuit de wetenschappelijke literatuur als bekend binnen de fysiotherapie beschouwd kan worden is het onderscheid in twee types hernia zoals in de plaatjes hieronder te zien.

Elke fysiotherapeut kent de anulus gedreven hernia, maar dat er ook eindplaat gedreven hernia’s bestaan, is voor de meesten nieuw.

Modic changes
Het bestaan van Modic changes, pathologische veranderingen in het beenmerg van het corpus vertebra, zijn nog min of meer onbekend binnen de fysiotherapie. Toch is er de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar Modic changes en onder andere aangetoond dat er een sterke associatie is tussen periodes van zeer forse lage rug pijn met een sterk beperkt activiteitenniveau en het hebben van Modic changes. Uitermate zinvol voor de fysiotherapie om op de hoogte te zijn van het bestaan van deze groep ‘lage rugpijn patiënten’. 

Interesse in de lezing Lumbale disci intervertebrales?
Na het volgen van de lezing zal je naast allerlei kennis over de lumbale disci ook meer op de hoogte zijn van de variatie van patiënten met lage rugklachten. Doordat je ‘de rug’ beter begrijpt, zal je ook patiënten met lage rugklachten beter begrijpen. De opgedane kennis geeft stevige handvatten voor de behandeling van lage rugpatiënten. Lijkt je dit wat? Dan kan je je hier aanmelden voor de lezing: Lumbale disci intervertebrales